Portal ecodiscat-ErP

L’objectiu d’aquest Portal és dinamitzar l’Ecodisseny al Sector de Productes relacionats amb l’Energia (ErP), dins de l’Estratègia catalana d’ecodisseny, mitjançant informació actualitzada, jornades i grups de treball específics.

A nivell europeu, el sector dels productes relacionats amb l’energia (Energy-related Products o ErP) és estratègic pel que fa a la implantació de criteris ambientals en el disseny de productes, donat el volum de productes implicats i l’impacte ambiental dels mateixos al llarg de la seva vida. El sector està afectat per la Directiva Europea d’Ecodisseny (2009/125/CE), la qual ha estat transposada a la legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 187/2011.

L’Estratègia catalana d’ecodisseny (ecodiscat 2012-2015) és una eina per a promoure una manera sostenible de produir i consumir, incentivar la incorporació del disseny ecològic en el procés productiu, impulsar la transversalitat del disseny ecològic i la transferència de coneixement en universitats i centres de recerca, i incentivar el consum de productes i serveis sostenibles.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat coordina aquesta estratègia, essent la Comissió interdepartamental d’ecodisseny, representada per vocals de quasi tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya, la responsable de definir els criteris i les actuacions que cal dur a terme.

Logo_Simpple_Blauidbh

Deixa un comentari